MISSOURI STATE TOURNAMENTS - 1990-1999

1990 - New Melle, MO

1991 - New Melle, MO

1992 - New Melle, MO

1993 - Independence, MO

1994 - New Melle, MO

1995 - Independence, MO

1996 - New Melle, MO

1997 - Independence, MO

1998 - Park Hills, MO

1999 - St. Joseph, MO