MISSOURI STATE TOURNAMENTS - 1920's

1921 - Sedalia, MO

1922 - Sedalia, MO

1923 - Sedalia, MO

1924 - Sedalia, MO

1925 - Sedalia, MO

1926 - Sedalia, MO

1927 - Sedalia, MO

1928 - Sedalia, MO

1929 - Sedalia, MO